ราคาไข่วันนี้

13/09/2013 11:40

ไข่ไก่เบอร์ 0 10 ใบ  47 แผงละ 128
ไข่ไก่เบอร์ 1 10 ใบ 44 แผงละ 116
ไข่ไก่เบอร์ 2 10 ใบ 43 แผงละ 113
ไข่ไก่เบอร์ 3 10 ใบ 42 แผงละ 109
ไข่ไก่เบอร์ 4 10 ใบ 40 แผงละ 106
ไข่ไก่เบอร์ 5 10 ใบ 39 แผงละ 103
ไข่เป็ด.  10. ใบ 42. แผงละ 120.