ปรับราคาน้ำนมดิบ

13/09/2013 11:24

ขอปรับราคาน้ำนมดิบเป็นกิโลกัมละ20บาท


 


นมถูก - เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 5 จังหวัดภาคใต้ รวมตัวประท้วงปัญหาราคาน้ำนมดิบตกต่ำ พร้อมนำน้ำนมดิบมาเทราดตัวประชด ที่หน้าองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคใต้ ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 9 ก.ค.

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 ก.ค.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจาก จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และพัทลุง ประมาณ 1,000 คน นำโดยนายสมคิด สาหร่าย ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้ ชุมนุมเรียกร้องราคานมตก ที่หน้าที่ทำการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยภาคใต้ บริเวณริมถนนเพชรเกษม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี นายสมคิดกล่าวว่า ขณะนี้กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมประสบปัญหากับภาวะขาดทุน จากการเลี้ยงโคนมจากปัญหาค่าแรง 300 บาทและราคาวัตถุดิบขึ้นราคาทุกชนิด โดยเฉพาะราคาอาหารข้นที่ใช้ในการเลี้ยงโคนมนั้นมีราคาถึง ก.ก.ละ 15 บาท ในขณะที่ราคานมที่เกษตรกรได้แต่กิโลกรัมละ 18 บาทแต่ขายได้จริงแค่ 16.50 บาทเท่านั้น ข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือขอให้ อ.ส.ค.ในฐานะผู้รับซื้อน้ำนมดิบและผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ของประเทศ ช่วยเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากต้นทุนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่สูงขึ้นกิโลกรัมละ 1 บาท และขอให้ อ.ส.ค..เร่งรัดผลักดันช่วยเหลือปรับราคาน้ำนมดิบจากกิโลกรัมละ 18 บาทเป็น 20 บาท ข้อสุดท้าย ขอให้อ.ส.ค.คืนเงินจากการตัดราคาน้ำนมดิบของเกษตรกรเพื่อนำไปเป็นกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบของเกษตรกรให้ดีขึ้น จากนั้นกลุ่มเกษตรกรได้นำน้ำนมดิบส่วนหนึ่งมา เทอาบให้แก่สาวประเภทสองพร้อมเผาหุ่นนายทุนวันเดียวกันนายสมาน เหล็งหวาน ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์นมไทย-เดเนมาร์ค จำกัด นำสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค ผู้ส่งน้ำนมดิบให้ อ.ส.ค.ทั้ง 14 สหกรณ์ กว่า 2,000 คนชุมนุมกันที่หน้าองค์การส่งเสริมกิจการโคนมไทย-เดนมาร์ค จำกัด หรือ อ.ส.ค.ริมถนนมิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เรียกร้องขอให้อ.ส.ค.ขึ้นค่าน้ำนมดิบจาก 18 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มเป็น 20 บาทต่อกิโลกรัม และขอให้คืนเงินค่าน้ำนมดิบที่ถูกตัดราคาโดยไม่เป็นธรรมทั้งเตรียมนำน้ำนมดิบมาเททิ้งลงถนน